สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***5,687
2A1,807
3AB1
4B10
5O24
รวม7,529

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น