สรุปจำนวนสัญชาติ

# สัญชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***102
2จีน5
3พม่า192
4ไทย7,230
รวม7,529

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น