สรุปจำนวนเชื้อชาติ

# เชื้อชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***89
2กัมพูชา1
3จีน4
4พม่า213
5อินเดีย1
6อื่น ๆ40
7ไทย7,181
รวม7,529

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น