สรุปจำนวนศาสนา

# ศาสนา จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***88
2คริสต์192
3พุทธ6,893
4อิสลาม353
5ฮินดู2
6ไม่ระบุ1
รวม7,529

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น